Stichting Grond voor de Patrijs

Samen, boeren en
biodiversiteit ondersteunen
met landbouwgrond

Dit is ons doel!

Op een duurzame manier voedsel produceren

Stichting Grond voor de Patrijs ondersteunt initiatieven die op een duurzame manier voedsel willen produceren met een duidelijk oog voor biodiversiteitsbescherming. Door grond aan te kopen en deze voor een relatief lage erfpacht uit te geven aan duurzame initiatieven, geeft de Stichting de financiële ademruimte die nodig is om biodivers te kunnen boeren. Immers, landschapsinrichting, landschapsbeheer en (tijdelijke) opbrengstvermindering kost geld, en de baten van meer biodiversiteit zijn niet altijd even makkelijk in geld uit te drukken, maar wel in pracht en geluk!

En dit is waar we supertrots op zijn!

Burgerboerderij de Patrijs in Vorden

Het eerste project dat we ondersteunen is de Burgerboerderij de Patrijs in Vorden. De stichting heeft het doel te ondersteunen met de financiering van 8 ha landbouwgrond in 2021, en we beginnen met een perceel van 2,7 hectare in buurt van Landgoed Wildenborch.

Door deze steun is het voor de Burgerboerderij mogelijk om op haar totale areaal van 50 ha te boeren met biodiversiteit.

 

© 2021 Stichting Grond voor de Patrijs

Een website van Netnog websites